Máy phân tích cơ thể

Hiển thị tất cả 2 kết quả

  •  Đo và phân tích nhanh, chính xác các thành phần chỉ số cơ thể
  • Phân tích cơ từng phần : Xác định khối lượng cơ của từng phần cơ thể.Sử dụng dữ liệu này để nhận ra được sự mất cân đối của các phần trên cơ thể (ví dụ như: Tay trái, tay phải) để có thể luyện tập đúng cách cho cân bằng.
  • Theo dõi những thay đổi của cơ thể