Máy phân tích da

Hiển thị tất cả 2 kết quả

  •  Phân tích chính xác các tình trạng da
  •  Gợi ý sử dụng sản phẩm phù hợp với từng vấn đề của da.
  •  Lưu trữ dữ liệu khách hàng, so sánh trước và sau khi chụp.
  •  Nhận diện khuôn mặt.
  • In kết quả soi da hoặc lưu trên file mềm.